Kuriame Lietuvos ateitį

Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas UAB „Samsonas motorsport“ II etapas.

UAB „Samsonas motorsport“ 2020 m. lapkričio 12 d. pasirašė projekto „Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas UAB „Samsonas motorsport“ II etapas“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0004 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto tikslas – atlikus įmonės technologinį auditą ir įvertinus gamybos procesų skaitmeninimo galimybes bei perspektyvas – investuoti į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą ir taip sudaryti sąlygas darbo našumo augimui.

Projekto įgyvendinimo metu atlikus įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų technologinį auditą jo išvados rekomendavo įdiegti CNC tekinimo stakles ir CNC pjovimo įrenginį valdomus skaitmeniniu būdu. Planuojama įdiegti įranga leis taikyti pažangiausius sprendimus greičių dėžių gamybos srityje, padidins įmonės darbo našumą.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 201 745,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 80 698,00 Eur finansavimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 metų lapkritis – 2023 metų rugsėjis.

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „Samsonas motorsport“ eksporto plėtros projektas

UAB „Samsonas motorsport“ 2019 m. liepos 23 d. pasirašė projekto „UAB „Samsonas motorsport“ eksporto plėtra“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0011 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“.

Sportinių automobilių pavarų dėžių rinkoje dalyvavimas tarptautinėse parodose yra efektyviausia rinkodaros priemonė. Siekiant pritraukti naujų klientų bei didinti įmonės produkcijos žinomumą, projekto įgyvendinimo metu dalyvauta specializuotose automobilių sporto profesionalams parodose, jose pristatant įmonę ir jos produkciją. Dalyvavimo parodose tikslas – UAB „Samsonas motorsport“ konkurencingumo ir žinomumo užsienio rinkose didinimas, užmegzti naujų kontaktų ir surasti naujų užsakovų užsienio rinkose, didinti produkcijos žinomumą ir populiarinti įmonės vardą. 

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 96 228,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta iki 45 000,00 Eur. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. lapkritis – 2023 m. sausis.